Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
menejcenný

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[nafúknuté pery]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: výsmech voči niečomu ako druhotriednej veci: menejcenné oblečenie, menejcenný mobil.
Pozícia ruky/rúk
na nose
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok