Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
kopírovať

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[vzor]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na subjekt 3. osoby a objekt 1. osoby (od neho pre seba).

Význam: napodobňovať, imitovať: kopírovať cudzie vzory, kopírovať herca.
Pozícia ruky/rúk
roztiahnutá pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
ohnutá roztiahnutá ruka rovnobežná so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

kopírovať
kopírovať
kopírovať
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok