Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
keď

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[LEP]/[LAP]/[LP]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: uvádza vetu podmienkovú, ak: keď budeš vyrušovať, nedostaneš nič.
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymá

keď
keď
keď
keď
keď
keď
keď
keď
keď
keď
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok