Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
hotovo

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[hotovo]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: používa sa len pri opytovacej vete: Hotovo?
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok