Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
dostať (ty)

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[dostal]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. prijať (niečo dávané, poskytované, posielané): dostať balík, list, dostať knihu do daru;
2. dosiahnuť ako výsledok úsilia, predchádzajúceho konania, dopracovať sa k niečomu, získať: dostať plat, odmenu, vyznamenanie, dostať dobrú známku;
3. ako formálne sloveso vyjadrujúce dejovú zložku lexikalizovaného spojenia: dostať rozum, dostať strach, dostať chorobu.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom

Fonetický variant

dostať (ja)
dostať (on)
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok