Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
dobrovoľný

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[dobrovoľný]/[dobrovoľne]
Orálny komponent
[P]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vykonávajúci niečo z vlastnej vôle, z vlastného rozhodnutia: dobrovoľný príspevok, dobrovoľne sa obliekať, dobrovoľne kedykoľvek prísť.
Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok