Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
ďakovať
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[ďakujem]/[ďakuje]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Intenzifikácia posunku pre jednotlivca, určitý počet osôb alebo verejné znázornenie posunku pre väčší počet osôb.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

ďakovať

Synonymum

ďakovať
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok