Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
čerstvý

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[čerstvé]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: niečo nové.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky s pokrčenými prstami umiestnenými v strede palca
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Fonetický variant

čerstvý
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok