Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
často

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[PPP]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vyjadrenie pravidelného, opakovania nejakej činnosti.
Pozícia ruky/rúk
na očiach
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: Vojtechovská, Veronika - Vojtechovský, Roman. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, 2012. ISBN 978-80-970601-2-1.

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok