Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
byť prítomný
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[má]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: zvyčajne sa používa ako krátka odpoveď na jednoduchú otázku, či je niekto prítomný.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Synonymá

byť prítomný
byť prítomný
byť prítomný

Antonymá

nebyť prítomný
nebyť prítomný
nebyť prítomný
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok