Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
búchať, buchnúť

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[búcha]/[búchať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.

Význam: udierať na dvere, na stenu, na drevo.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Synonymá

búchať, buchnúť
búchať, buchnúť
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok