Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
božský

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[špúlené pery a následne cmukanie]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: hodnotenie, ktoré sa zvyčajne spája s jedlom.
Pozícia ruky/rúk
na brade a pod bradou
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným malíčkom a palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymá

božský
božský
božský
božský
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok