Botswana


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[botswana]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
tvár
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok