Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
blesk

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[blesk]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: robiť, urobiť niečo rýchlo, veľmi rýchlo, rýchlo sa niekam vrátiť.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok