Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
blázon

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[blázon]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: mať vášeň pre niečo, milovať niečo.
Pozícia ruky/rúk
pred hlavou
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný kruhový pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok