Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
autoškola

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[autoškola]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: človek, ktorý nemá vedomosti alebo zručnosti, musí absolvovať školenie, vzdelávací kurz.
Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok