Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
amputovať
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[amputácia]/[amputovať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.
Pozícia ruky/rúk
na predlaktí
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok