Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
držať knihu
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na držanie knihy, zošitov, pracovných listov.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka rovnobežná so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

držať knihu
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok