Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
abstrakt, obsah, resumé
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
slovné spojenie
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Orálny komponent
[mierne vyplazený jazyk a následne Z]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Zložené z posunkov

zhrnúť, zhŕňať, zhrňovať
zjednodušene vyjadrené

Synonymum

abstrakt, obsah, resumé
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok