Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
strana

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[strana]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. plocha listu v knihe, časopise ap., stránka: úvodník na prvej strane;
2. politická organizácia vystupujúca za záujmy istej spoločnej skupiny: sociálnodemokratická strana, Slovenská národná strana,
3. čiara, úsečka ohraničujúca nejakú plochu: strany trojuholníka.
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s mierne skrčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

strana
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok