Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
pribiť klinec
Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Môže sa meniť umiestnenie rúk v priestoru (v závislosti na komunikačnej situácii).
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok