Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
porozumenie
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[rozumie]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzájomné rešpektovanie stanovísk, zhoda názorov, dorozumenie: mať s ním porozumenie.
Pozícia ruky/rúk
pred hlavou
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zložené z posunkov

rozumieť
vzťah
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok