Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
obsah

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[obsah]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. význam, hlavná idea (jazykového prejavu, umeleckého diela): obsah listu, prednášky, piesne; vyrozprávať obsah románu, filmu;
2. zoznam kapitol, tém v knihe s uvedením príslušnej strany.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok