Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
nevadiť
Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[nevadí]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Nepravidelný zápor (slovesný zápor).
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Synonymum

nevadiť

Antonymum

vadiť
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok