Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
medzitým

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[vtom]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: používa sa na aktuálnosť času, za ten čas: Bol preč a nevedel, čo sa medzitým stalo.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným ohnutým palcom

Zdroj: Vojtechovský, Roman. Posunková lexéma V TOM má mnoho podôb. In: VARIA XXII: Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ, 2014, s. 457 − 461. ISBN 978-80-558-0565-8. Dostupné na internete: .

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok