Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
lietať
Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na let vtákov a hmyzu.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Synonymum

lietať
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok