Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
krvácanie
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[krv]/[krváca]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti na komunikačnej situácii.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok