Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
konečne

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[AB]/[ALB]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: konečne nastala situácia, ktorú človek očakával, prípadne o ktorej sníval; vyjadruje uspokojenie z dosiahnutia niečoho.
Pozícia ruky/rúk
na hrudi
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s voľným palcom

Zdroj: Vojtechovská, Veronika - Vojtechovský, Roman. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, 2012. ISBN 978-80-970601-2-1.

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok