Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
hlas

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[hlas]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. zvuk tvorený kmitaním ľudských hlasiviek: ženský, detský hlas, poznať niekoho po hlase;
2. rozhodnutie jednotlivca pri voľbe niečoho, pri hlasovaní: dať (niekomu svoj) hlas, schváliť väčšinou hlasov.
Pozícia ruky/rúk
na krku
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so skrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymá

hlas
hlas
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok