Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
fušer
Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[U]/[U a zároveň vzduch vypúšťaný z úst]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: kto robí prácu bez potrebnej odbornej prípravy, odborne nespôsobilý, nešikovný človek.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Synonymum

fušer

Antonymá

expert
expert
expert
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok