Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
fakticky

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Orálny komponent
[P]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o situáciu, kedy človek uisťuje, že informácia, o ktorej sa dopočul, dozvedel, je pravdivá. Ide o situáciu, kde človek vykonáva činnosť alebo tvrdí inak, než v skutočnosti chcel alebo tvrdil.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe

Zdroj: Vojtechovská, Veronika - Vojtechovský, Roman. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, 2012. ISBN 978-80-970601-2-1.

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok