Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
fajn

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[špúlené pery]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o vec alebo činnosť, z ktorej má človek dobrý pocit, hodnotí ju pozitívne.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so skrčeným ukazovákom a palcom s dotykom

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok