Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
elektronický
Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[elektronický]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: online.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok