Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
druhotriedny
Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[nafúknuté pery]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: výsmech voči niečomu ako menejcennej veci: druhotriedne oblečenie, druhotriedny mobil.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok