Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
drahý
Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M s miernym úsmevom]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: obľúbený alebo ku ktorému sa pociťuje láska, milý, zlatý, milovaný.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Synonymum

drahý
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok