Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
delikátny

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[mierne vyplazený jazyk]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: hodnotenie, ktoré sa zvyčajne spája s aktivitou človeka, s jedlom.
Pozícia ruky/rúk
na lícach
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so založeným palcom

Synonymá

delikátny
delikátny
delikátny
delikátny
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok