Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
d

Typ hesla
prstový znak
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[d]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s mierne skrčeným ukazovákom a palcom

Fonetický variant

d
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok