Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
cirkus

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[cirkus]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: "to je ale detinské, smiešne".
Pozícia ruky/rúk
na krku
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so skrčeným ukazovákom a palcom s dotykom

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok