Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
čert
Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[čert]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: neodolanie, niečo neodolateľné, chcieť stále viac a viac, nemôcť prestať s niečím.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Fonetický variant

čert
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok