Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
čerstvý

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[čerstvé]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: niečo nové.
Pozícia ruky/rúk
pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky so skrčenými prstami umiestnenými v strede palca

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Fonetický variant

čerstvý
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok