Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
byť
Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[nemá]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis/
sémantická definícia
Slovenský ekvivalent byť v tretej osobe záporného významu: nie je.

Zvyčajne sa používa ako krátka odpoveď na jednoduchú otázku v zmysle, či niekto je prítomný.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok