Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
byť

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[nebolo]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Ide o minulý čas. Nepravidelný zápor (nepravidelné sloveso).

Význam: zvyčajne sa používa ako krátka odpoveď na jednoduchú otázku.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka

Synonymum

byť
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok