Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
byť schopný
Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[mierne vyplazený jazyk]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o človeka, ktorý v niečom vyniká, ovláda, vie.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Antonymum

nebyť schopný
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok