Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
byť prítomný
Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[má]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: zvyčajne sa používa ako krátka odpoveď na jednoduchú otázku, či niekto je prítomný.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok