Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
brucho
Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[brucho]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: zneužívanie, využívanie cudzích vecí, privlastňovanie, priživovanie sa, "chváliť sa cudzím perím".
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok