Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
bazár

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[bazár]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: vyrušovanie, vykonávanie niečoho nevhodného.
Pozícia ruky/rúk
na lícach
Tvar ruky/rúk
skrčená roztiahnutá ruka so vztýčeným palcom

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok