Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
b

Typ hesla
prstový znak
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[b]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so skrčeným ukazovákom a palcom s dotykom

Fonetický variant

b
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok