Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
automaticky

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[automat]/[automaticky]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: priamo bez uváženia, bez problémov.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
mierne ohnutá roztiahnutá ruka

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok