Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
artikulácia

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[artikulácia]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vytváranie hlások pohybmi rúk pri posunkoch, článkovanie: miesto, spôsob artikulácie.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok