Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
aplikácia

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[aplikácia]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: používateľský aplikačný program, počítačový program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činnosti určitého konkrétneho typu.
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so skrčeným ukazovákom a prostredníkom a palcom od seba

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok